logo header

Personeels- en Kennisontwikkeling op de Werkplek

WILM ® Werkplek Informatie & Leer Methodiek

Toepassing Kennismanagement in bedrijven tot op de werkplek:

Het borgen van aanwezige kennis en ervaring is één van de belangrijkste zaken om als organisatie te overleven, want Kennis DELEN is Kennis VERMENIGVULDIGEN.

Impliciete kennis (de ‘stille’-, bedrijfsspecifieke- en functiespecifieke ervaringskennis) ophalen, in kaart brengen, beschrijven, procedures ontwikkelen voor het genereren, beheren, de overdracht van deze kennis en het vastleggen in (digitale) informatie systemen. Kennismanagement is het borgen van aanwezige kennis, kennisdeling als ook de overdracht hiervan. Door deze kennisoverdracht maakt iedere afdeling, werkplek en medewerker integraal onderdeel uit van de bedrijfscultuur.

Kennisdeling en -transfer tussen medewerkers onderling:

 • In arbeidsorganisaties gebeurt kennisdeling binnen teams op relatief natuurlijke wijze, maar onvoldoende over de grenzen van teams, afdelingen en werkplekken heen.
  Goede interactie en kennis binnen een team zal niet automatisch naar een ander team overgedragen worden aangezien er in teams een bepaalde groepscohesie is en tussen de teams en afdelingen onderling veelal ook een zekere competitie bestaat.

 • Door onderzoek is vastgesteld dat een bedrijf middelen en systemen en toegang tot informatie, kennis en expertise moet faciliteren. Bestaande en nieuwe kennis wordt vastgelegd in kennisbronnen en informatiesystemen en up to date gehouden door borging en zorgsystemen.

TRIGOS Support heeft als oplossing WILM ® ontwikkeld.

 • Het implementeren van Kennismanagement met de inmiddels beproefde WILM ® – Werkplek Informatie & Leer Methodiek is een duurzaam en zeer effectief traject in het borgen en overdragen van de aanwezige impliciete kennis.
  WILM ® wordt toegepast bij o.a. Sappi Limburg, Koninklijke Mosa en BRB-International.

  WILM1
 • Werkwijze: Het netwerk van kennisdragers binnen de organisatie in kaart brengen. Kennisdragende medewerkers zijn de
  belangrijkste bronnen om impliciete kennis expliciet te maken.

 • Informatie / Kennis moet Just-in-Case en Just-in-Time op de werkplek On-the-Job beschikbaar te zijn. Het is essentieel dat kennisborging een breed aanvaarde cultuur is over de afdelingen heen en tussen de medewerkers onderling (lerende organisatie). Als medewerkers actief betrokken worden bij ‘Kennisoverdracht’ zal men een grotere bereidheid en betrokkenheid tonen om vooral hun eigen impliciete kennis te borgen en te delen en dus te vermenigvuldigen.

WILM ® als LCMS, Open Source (e)Learning & Content Management Systeem WILM ® 
is de basis voor maatwerk oplossingen met gebruik ILIAS - Open Source Software. WILM ® zorgt voor de efficiënte creatie van werkplek gerichte cursussen, trainingen en trainingsmaterialen. Het biedt gestandaardiseerde functionaliteiten voor het leren en het beheren van het leerproces, zoals geïntegreerde navigatie en administratie.


U kunt de bovenstaande informatie hier ook als PDF downloaden >

Referentie: BRB Nieuwsbrief over Trigos Werkplek Kennismanagement >

 

Contact Info

TRIGOS Support B.V.
Business Park Stein 124
6181 MA Elsloo (Lb)

Industrienr 18109

T: 046 43 50 656
F: 084 75 56 319
E:

KvK: 14065993

NEN gecertificeerd        logo wijlimburg