logo header

TRIGOS Support ondersteunt uw organisatie bij het vrijmaken en benutten van menselijk potentieel, zodat uw mensen en teams samen de gewenste resultaten gaan realiseren en zich tegelijkertijd blijven ontwikkelen terwijl de kennis en ervaring geborgd wordt.

Ontwikkeling
TRIGOS iStock 000004637317Dit doen we door werkplektrainingen, maar ook door ontwikkeling van uw medewerkers, hun competenties en talenten. Wij brengen alle opleidingsbehoeften in kaart en vullen deze in via werkplektrainingen of cursussen. We geven aan welke opleidingen noodzakelijk zijn (de must haves) en kijken gelijktijdig naar de opleidingen die de competenties en talenten van uw medewerkers verder ontwikkelen.

Om de opgedane kennis te waarborgen, ondersteunt TRIGOS Support uw organisatie bij het analyseren van werkprocessen en opstellen van werkinstructies en het Werkplek Informatie Systeem (WIS).


Werkplektrainingen

TRIGOS Support is sterk in het ontwikkelen van werkplektrainingen. Uit ervaring weten we dat de toegevoegde waarde van training on the job of in-company trainingen groot is. Mede dankzij partnerships met professionele en erkende opleidingsinstituten, is TRIGOS iStock 000018642735TRIGOS Support in staat uw medewerkers optimaal te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan vakopleidingen, productie- en procestrainingen, managementontwikkelingstrajecten, kwaliteitszorg- of KAM-trajecten.

Speciaal voor Productieoperators heeft TRIGOS Support een MBO-Vakopleiding ontwikkeld. Deze basisopleiding kan gemakkelijk worden uitgebreid met met de belangrijke onderdelen voor uw bedrijfsvoering.

Bijvoorbeeld: onderhoud, World Class Manufacturing, HACCP, veiligheid of communicatie. Deze onderwerpen worden ingepast, gebruikmakend van de specifieke werkplek instructies (SOP’s). Met deze extra onderdelen, de blended e-learning methodiek en de herkenbaarheid in het eigen werk, is het een Operatoropleiding die niet extra belastend is voor uw medewerker en uw organisatie.

In-, door- en uitstroom
Naast opleiding en training, biedt TRIGOS Support uw organisatie flexibele ondersteuning bij de in-, door- en uitstroom van uw personeel. Zo beschikt u over voldoende en gekwalificeerde medewerkers, worden zij ontwikkeld en als u medewerkers moet laten uitstromen, bieden we loopbaanadvies- en begeleidingstrajecten naar ander werk.

Laat geen kansen liggen, maar benut het talent van uw medewerkers. U realiseert niet alleen uw doelstellingen, maar u beschikt ook over gekwalificeerde, optimaal inzetbare en gemotiveerde medewerkers. Maak kennis met TRIGOS Support en bel ons voor een afspraak

Contact Info

TRIGOS Support B.V.
Business Park Stein 124
6181 MA Elsloo (Lb)

Industrienr 18109

T: 046 43 50 656
F: 084 75 56 319
E:

KvK: 14065993

NEN gecertificeerd        logo wijlimburg